fbpx

Privaatsus ja vastutus

 

Kasutades www.minuraamat.ee veebilehte kinnitate, et olete siin kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Jätame endale õiguse vajadusel tingimusi muuta.

Veebilehe omanik on Minu Raamat OÜ.

Veebilehe sisu kannab informatiivset eesmärki. Veebilehe omanik ei väida, et siinse veebilehe sisu või viidatud veebilehtede sisu on täpne või täielik. Veebilehe omanik ei vastuta informatsiooni vigade või puuduste ega selle kättesaadavuse eest.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Minu Raamat OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Minu Raamat OÜ loal. Kui luba on antud, siis igale sisukoopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

PRIVAATSUSE ÜLDINFO

Privaatsuse lihtsustatud üldinfo eesmärk on anda sulle võimalikult lihtne ja arusaadav teave sellest, milliseid andmeid omapoolsete tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame. Valdava osa infost oled sa küll meile ise edastanud, aga sellegipoolest soovitame allolevaga tutvuda, et teaksid, mida teha, kui sa meile seda infot edastada ei soovi.

Kui sa kasutad meie tooteid ja teenuseid

Sellisel juhul oled sa kindlasti külastanud meie veebilehti ja sinu e-posti aadress lisatakse ka meie e-posti loendisse.

Lisaks sellele annad meile raamatupidamise tarbeks ja mõnel juhul tellitud toote kohaletoimetamiseks vajaliku info, sealhulgas näiteks maksja ja saaja aadressi. Seda infot kasutatakse vaid vastaval eesmärgil.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Isikuandmed tähendavad igasugust infot, mille alusel saab inimest tuvastada. See ei sisalda anonüümseid andmeid.

Minu Raamat OÜ kogub isikuandmeid Kasutaja kohta järgnevatel viisidel:

 1. Kasutaja edastab ise oma andmed Minuraamat.ee -le, täites veebis toodud vorme või suheldes meiega telefoni või e-posti aadressi teel, sh
 • tellides meie tooteid või teenuseid,
 • luues e-poe kasutajakonto,
 • tellides uudiskirja,
 • saates infopäringu,
 • osaledes loosimistes,
 • saates meile tagasisidet,
 • makstes e-toodete eest pangaülekandega (pangalingi kaudu tasumisel kasutame Maksekeskus AS teenuseid, sellisel juhul meie sinu pangainfot ei töötle).

 

 1. Automaatselt tehnoloogia abil – me võime koguda tehnilist infot sinu kasutatud seadmete, Veebilehe lugemise ja kasutusmustrite kohta. Me kogume seda infot kasutades küpsiseid, serverilogisid jm. tehnoloogiaid (nt. Google Analytics statistika).

Me võime koguda teatud isikuandmeid sinu kohta:

 • identiteet – eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi;
 • kontaktandmed – e-posti aadress, postiaadress;
 • finantsandmed – pangakonto andmed;
 • tehingute andmed – milliseid tooteid oled ostnud;
 • tehnilised andmed – nt. IP aadress;
 • profiili andmed – e-poe keskkonna kasutajanimi ja salasõna, tehtud ostud, samuti sinu huvid, eelistused, tagasiside, uuringuvastused;
 • kasutusinfo – kuidas sa kasutad meie veebi, tooteid ja teenuseid (nt Google Analytics kaudu Veebilehe külastatavuse statistika);
 • turundusinfo – sinu eelistused meilt turundusinfo saamiseks.

Me ei kogu sinu kohta eriliigilisi (tundlikke) isikuandmeid, nt terviseandmed, usulised ja poliitilised veendumused jne.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Me kasutame sinu isikuandmeid ainult seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Peamisteks kasutuseesmärkideks on:

kui me täidame meievahelist lepingut (näiteks arvete edastamiseks, maksmata arvete meeldetuletuseks, tellitud e-toodete edastamiseks, ligipääsu võimaldamiseks tellitud online teenusele);

meie õigustatud huvi korral (näiteks tutvustame Kasutaja poolt väljendatud huvidele sarnast e-toodet või artiklit, kasutame kasutuskogemuse parendamiseks veebilehe kasutusstatistikat, küsime tagasisidet jne.);

kui me peame täitma seadusest tulenevaid nõudeid (näiteks ametiasutuste seadusjärgsete nõuete korral, Kasutaja poolt esitatud seadusest tulenevate päringutele vastamiseks, Raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, kasutustingimuste muutusest teavitamiseks).

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE

Minu Raamat OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks, paremaks Teenuste osutamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja turvalisuse tagamiseks Volitatud Töötlejate ehk kolmandate osapoolte teenuseid.

Minu Raamat OÜ kasutab järgnevatesse kategooriatesse jäävaid Volitatud Töötlejaid ja kolmandaid osapooli:

teenusepakkujad, kes pakuvad IT ja süsteemide haldusega seotud teenuseid (nt. serveriteenus, andmete pilvemajutus, meilihaldus, makseteenuste platvormid jne);

nõustajad, sh juristid, pankurid, raamatupidajad;

Maksuamet ja muud regulaatorid, kes nõuavad teatud tehingute raporteerimist.

Minu Raamat OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Minu Raamat OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Me nõuame kõigilt kolmandatelt osapooltelt andmekaitse nõuete täitmist ja seaduste järgimist. Me lubame kolmandatel osapooltel töödelda sinu isikuandmeid ainult väga konkreetsel eesmärgil ja vastavuses meie korraldustele. 

Me ei edasta sinu andmeid väljaspoole Euroopa Liitu (v.a teenuseosutajad US ettevõtted, kes aktsepteerivad EU-US vahelist kokkulepet Privacy Shield, mis nõuab EU-ga sama taseme andmekaitse reeglite täitmist).

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Minu Raamat OÜ kasutab vajalikke meetmeid Kasutaja andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks. Me piirame ligipääsu sinu isikuandmetele ainult nendele töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on vaja seda tööülesannete täitmiseks, vastavalt meie korraldustele. Meil on olemas protseduurid kuidas käsitleda võimalikku andmeleket, seadusest tulenevatel juhtudel informeerime andmelekkest puudutatud isikuid ja regulaatorit.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või minuraamat.ee õiguste kaitsmiseks vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, e-posti loendis olevat e-posti aadressi seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.